00190

Radnici preduzeća "Metalogradnja" na gradilištu javne garaže
00191