00191

Radnici preduzeća "Metalogradnja" na gradilištu javne garaže
00190