Tek završena užička Kula lepotica

Arhitekta Milorad Pantović
. Pogled sa kule na Trg u izgradnji
Tek otvoren trg Partizana sa dominatnom kulom 1961. god.