Tek otvoren trg Partizana sa dominatnom kulom 1961. god.

Arhitekta Milorad Pantović
Tek završena užička Kula lepotica