Dosta njih je renoviralo svoju nasleđenu singericu

Drvena mašina za šivenje
Liveni deo singerice