Mladi Dragomir Žunić sa državnim grbom na grudima

Mladi Dragomir Žunić sa državnim grbom na grudima
Mladi Dragomir Žunić sa državnim grbom na grudima
Sa trenerom Cvijom