Iako u penziji Mijo je dalje radio

Radnja Dragana Tupajića, prvog užičkog pediikira, na Rakijskoj pijaci
Posmatrači malog fudbala kod “Konga” na Rakijskoj”