Kolica za uličnu prodaju sladoleda pekara-poslastičara Vitomira Kovačevića

Kolica za uličnu prodaju sladoleda pekara-poslastičara Vitomira Kovačevića
Jedan od Sloginih frižidera za prodaju prvih sladoleda na štapiću