3519

Početak videotekarstva u Užicu, vidorekorder Akai i 15 VHS kaseta sa filmskim hitovima
3518
3520