00088

Česma Pekarsko-mehandžiskog esnafa, postavljena na Rakijskom pijacu
00087
00089