Titov lik je bio brigadirska ikona

Titov lik je bio brigadirska ikona
Račana kakvim smo ga zapamtili odikovan udarničkim značkama