. Račana u sredini sa drugarima na ORA Jadranska magistrala šegače se, mole da ne padne kiša

Titov lik je bio brigadirska ikona
Račana kakvim smo ga zapamtili odikovan udarničkim značkama
Raćana i Strunja zapanćeni kao najbolji voditelji i organizatori tombola