Raćana i Strunja zapanćeni kao najbolji voditelji i organizatori tombola

Titov lik je bio brigadirska ikona
. Račana u sredini sa drugarima na ORA Jadranska magistrala šegače se, mole da ne padne kiša
Račana omiljeni gost na terasi hotela “Turist”