1125

Centar Rakijske 1956. godine sa velikom vagom
1124
1126