1127

Centar Rakijske 1956. godine sa velikom vagom
1126