00303

Postavljanje relejnog stuba na Bioktošu 12. decembra 1999.