1430

Jedna od nekadašnjih prepoznatljivih kuća na Rosuljama sa bunarom na čekrk u dvorištu
1431