00200

Maketa preuređenog starog železničkog mosta
00201