00201

Maketa preuređenog starog železničkog mosta
00200