Posle 1958. godine nove generacije mladih iz Gluvača rođenih u Užicu se sa uspehom školuju

Ovu trojicu prijatelja, prigradskih seljaka, iz Gluvaća, snimio je Ilija Lazić 1939. godine
Ovu trojicu prijatelja, prigradskih seljaka, iz Gluvaća, snimio je Ilija Lazić 1939. godine
Šedesetih 20. veka u Gluvačima se moglo videti mnoštvo dece