Nekad se učilo, “Samo sloga Srbina spašava”

Nekad se učilo, “Samo sloga Srbina spašava”
Jovan Dragašević