Ocilo-ognjilo-kresivo

Nekad se učilo, “Samo sloga Srbina spašava”
Jovan Dragašević
Detalj sa Saborne crkve u Beogradu