00034

Zgrada u kojoj je bila druga užička moderna samoposluga