S leva Marinko Vračarević, Marinko Pjević, Mića Rogić i Miloje Dogandžić slušaju Radio London na Tari 1943. godine

Vidosav Petković pečatar Ravnogorskog pokreta
Dušan Radović Kondor
Četnici Draže Mihajlovića, Ravnogorski oslobodilački pokret ulaze u Užice