Disko Džokej Kovač

Dragoljub Selaković u vremenu o kom je pisao
Dragoljub Selaković u ekipi Disko karavana Omladinskog Kluba
Ekipa koja je realizovala program “Rok&Soul”