3801

Levo "Sokolana" simbol patrijahalnog Užica, desno Trg, simbol urbanog komunističkog razvoja
3802