. Nekoliko mladih Užičana koji su bili okrenuti hipi pokretu sedamdesetih godina 20. veka

. Nekoliko mladih Užičana koji su bili okrenuti hipi pokretu sedamdesetih godina 20. veka
. Na bazenu