. Milovan Vitezović na crtežu Milića od Mačve

. Milovan Vitezović na crtežu Milića od Mačve
Stari Milovan Vitezović