1240

Sevojno 1940. godine, u centru crkva, škola, kafana, Desno Poljoprivredna škola sa ekonomijom
1239
1241