Nađa na nekadašnjem drvenom mostu

Nađa maturantkinja u Čikagu
Nađa maturantkinja u Čikagu
Slavenka, Nađa, Rade Vergo 2008 godine u Vergovom ateljeu