2687

Sokolski dom, užički hram sporta i kulture, sokolski slet ispred
2686
2688