Car Dušan slka Đure Jakšića

. loza Nemanjića
. loza Nemanjića
. Carica Jelena- 14 vek, freska u manstiru Lesnovo u Makedoniji