. Carica Jelena- 14 vek, freska u manstiru Lesnovo u Makedoniji

. loza Nemanjića
Car Dušan slka Đure Jakšića
Dinar cara Dušana Silnog