Dinar cara Dušana Silnog

. loza Nemanjića
. Carica Jelena- 14 vek, freska u manstiru Lesnovo u Makedoniji
Gardisti cara Dušana