Gardisti cara Dušana

. loza Nemanjića
Dinar cara Dušana Silnog
Stefan Uroš IV Dušan Nemanjić i Palman Braht na slici Paje Jovanovića