. Druidi (slika Daren Badera)

. Druidi (slika Daren Badera)
Ostaci Rimskog puta u užičkom kraju. Foto arheolog Miloje Mandić