00161

Mirko Dučić iz Dobroselice, predradnik na Pržuljevića imanju, koga je Ilija Lazić zabeležio i u pripremi ručka za plastioce i u muži ovaca