1321

Gradnja bloka "Zlatibor“ 1969. godine
1320
1322