1235

Početak gradnje "Aleksandrovog mosta" (obojio Zoran Domanović)
1234
1236