1236

Početak gradnje "Aleksandrovog mosta" (obojio Zoran Domanović)
1235
1237