Aleksandar Dulanović Dusa prvi Užički TV snimatelj

Leka Dulanović Kovač i strastveni ribolovac
Duse, otac strasni motorista i sin ispred Dulanovića foto radnje