773

Plaža 1946. (fotografija Bratislava Radosavljevića)