Osmeh sa lica je obično nestajao kada je zabrinut na sporskom terenu

Čane kakvog smo zapantili
Čane kakvog smo zapantili