407-1

Fotografija Ilije Lazića sa Teferiča u Adi iz dvadesetih godina 20. veka
410