Proslava prve slave sa zaposlenima, prijatelima i saradnicima

TV5 u kafanskom lokalu na mostu
Tadašnja Arhiva TV 5