U predionici

Cveta Dabić na razboju
Proizvodnja kariranih stolnjaka
Spiro Žunić