Rušenje kompleksa Tkačnice 2020. godina

Cveta Dabić na razboju
Spiro Žunić