2705

Asta Nelsen, prva popularna filmska glumica u doba nemog filma u Užicu
2706