2707

Asta Nelsen, prva popularna filmska glumica u doba nemog filma u Užicu
2706
2708