2708

Asta Nelsen, prva popularna filmska glumica u doba nemog filma u Užicu
2707
2709